Om styret

Styret velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er boretteslagets høyeste organ. Styret består av 5 faste medlemmer. 1. vara møter fast på alle styremøtene.

Styrets oppgaver er gitt av generalforsamlingen og Borettslagslova.

Tor
Sannes
Eva
Lunner
Rita Lovise
Sannan
Jon Richardsen
IMG_4208.jpg
Øystein Misje Larsen

Styreleder

Nestleder

Sekretær

HMS-ansvarlig

Hjemmeside-ansvarlig

Innkjøps-ansvarig

1. vara møter fast på alle styremøter.