Om styret

Styret velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er boretteslagets høyeste organ. Styret består av 5 faste medlemmer. 1. vara møter fast på alle styremøtene.

Styrets oppgaver er gitt av generalforsamlingen og Borettslagslova.

Rita Sannan.jpg
Elin Alseth.jpg
Rita Lovise
Sannan
Elin
Alseth
Eivind
Nyheim
Jon Richardsen
Frode
Nordby

Kst.

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

HMS-ansvarlig

Hjemmeside-ansvarlig

Styremedlem

1. vara møter fast på alle styremøter.