Sandbekkåsen borettslag ligger på Kurland i Lørenskog kommune nær Østmarka. Det er kort vei til marka, badevann, fiskeplasser og idrettsplasser. Det er også kort vei til Kurland barnehage og Kurland skole.

 

Det er også kort vei til bussholdeplass ved Sandbekken med buss til Oslo, Strømmen og Lillestrøm.

 

Litt info om NÆROMRÅDET

Litt info Kurland

Kurland er en matrikkelgård i Lørenskog, gnr. 83. Kurland (Kuland) grenser i vest mot Bårli og Plåterud, i sør til Hovelsrud og i øst og nord til Rælingen. Navnet kommer av kúland. Betydningen er noe usikker, men navnet kan vise til et stykke land der det var mulig å fø ei ku. Den gamle uttalen var kú´lann. I likhet med f.eks. Kuland (Kurland) i Aurskog har det i seinere tid kommet inn en r i de skriftlige formene, noe som kan være inspirert av det baltiske landskapet Kurland.

 

Gården ble ryddet i vikingtida, men ble, som flere av nabogårdene, liggende øde i senmiddelalderen. Kurland fikk ikke egen bruker før ca. 1614. På denne tida var gården krongods, men i middelalderen hadde Lørenskog kirke og prestebol vært eiere. Ved krongodssalgene rundt 1660 ble Kurland borgergods, og borgere og embetsmenn eide gården inntil den ble selveiergods i åra omkring 1850. I 1900-åra var det stadige utparselleringer, og i 1968 kjøpte Lørenskog  Boligbyggerlag Kurland gård og lot den utbygge til boligformål i 1970-åra. I denne forbindelse gikk hele jordbruksarealet med, men en del av småbruket Kurlandsholen er regulert til friområde.

Kurlandseika var tuntre på Kurland gård. Det gamle våningshuset der har adresse Kurlandsstien 10 , men uthusene, som lå mellom Kurlandsstien og Rugstien, har blitt revet.


Den eldste bygningen på Kurland er nå bolighuset i Kurlandsholen, innerst i Holenveien. Dette huset er trolig fra 1850-åra , men har blitt sterkt endret av ombygging. Stabburet samme sted er sannsynligvis fra 1900-tallet  og ble flyttet dit fra Torgenholtet på Løvenstad i 1950. Rekkehus, terrasseleiligheter, skolen og  barnehagen ble bygget ca 1978.

 

Kurland har i dag omtrent 3000 innbyggere fordelt på ca 500 boenheter.

Hovedhuset på Kurland med den fredede Kurlandseika. Sagnet sier at eika ble plantet av en munk på 1500-tallet.