Terrasselemmene

Dessverre har det oppstått en del problemer med terrasselemmene. Dette skyldes flere forhold. Dels er det brukt trematerialer av dårlig kvalitet med tendens til å vri seg. Dels er det brukt for dårlige skruer, som har rustet av, og dels er det brukt for korte skruer. Dette har ført til at planker har løsnet. I tillegg er det nok en tendens til at ikke alle lemmene har vært vedlikeholdt godt nok, slik at de har tørket og sprukket. Lemmene bør oljes helst årlig. Sverre skaffer olje. Ved inspeksjon har vi foreløpig ikke funnet råte av betydning i treverket, men der hvor det har dannet seg mose under blomsterkasser og lemmer er det også en risiko. Det er viktig at alle holder det rent under lemmene. Det er hver enkelt beboers ansvar.

Det er foreløpig ikke økonomi til å bytte ut lemmene, men det anbefales å skru fast igjen løse bord.  En må bare passe på å ikke bruke så lange skruer at de går gjennom spikerslaget og skader pappen under, men de må være så lange at festet holder. De som ønsker hjelp til dette kan legge igjen melding på 913 95 293, så kommer vi og skrur.

Asfaltering starter mandag 18.9.

Asfalteringen starter mandag 18.9 ca kl 08.00. Det startes opp i Sandbekkfaret og fortsetter over i Hogstveien ca onsdag. Vi vil fortløpende legge ut informasjon her på hjemmesiden vår.

Se infoskriv som er distribuert i postkasser fredag kveld.

 

Styret 15.09.2017.