Referater beboermøter etc

Her finner du referater fra beboermøter etc

Referat fra felles beboermøte vedr nye garasjer 24.08.2015