Kontakt oss

Mail til styret

Vi opplever at noen skriver meldinger til styret via nettsiden vår. Styret har ikke kapasitet til å håndtere dette på en god måte og henstiller til alle om å benytte mail.

Mail til styret kan sendes her:

Sandbekkåsen borettslag

Sandbekkåsen Borettslag

Sandbekkfaret 20E

1479 Kurland